Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 30 2019

9050 636b
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaeternaljourney eternaljourney
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
2624 b589
take-me-to-Scotland
7336 4606
take-me-to-Scotland
9866 b5a3 500
Reposted fromsavatage savatage

September 26 2019

take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu

September 21 2019

take-me-to-Scotland
9394 a99c 500
Reposted frompiehus piehus viazlapmniezabiodra zlapmniezabiodra
take-me-to-Scotland
8515 0bc4 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
take-me-to-Scotland
9793 9692 500
Reposted fromeffic effic vialenifca lenifca
take-me-to-Scotland
0058 af56 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakudlaty kudlaty
take-me-to-Scotland
8572 e9d0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialenifca lenifca
take-me-to-Scotland
2990 f583 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaholymoly holymoly
take-me-to-Scotland
7933 9e40 500
Reposted fromnyaako nyaako
take-me-to-Scotland
7960 5d79 500
Reposted fromnyaako nyaako
take-me-to-Scotland
8236 c018 500
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viapchamtensyf pchamtensyf
take-me-to-Scotland
8112 5f28 500
take-me-to-Scotland
9646 a63d 500
Reposted fromolbaria olbaria viaSylvka Sylvka
take-me-to-Scotland
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.
— Haruki Murakami
Reposted fromdamagedsoul damagedsoul viapchamtensyf pchamtensyf
take-me-to-Scotland
2873 e8eb 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...