Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 29 2017

take-me-to-Scotland
Reposted fromworst-case worst-case viaclerii clerii
8176 d956
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu viaprettylitlleliar prettylitlleliar
take-me-to-Scotland
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianyaako nyaako

September 27 2017

take-me-to-Scotland
" Piosenki i zapachy przenoszą człowieka w czasie bardziej niż cokolwiek innego. To zadziwiające, ile można sobie przypomnieć dzięki kilku dźwiękom albo odrobinie zapachu unoszącego się w pokoju. ” 
— Emily Giffin
Reposted byfreewayniskowonatoryblovelygingerowaagabryniarusalkadmiralleksandrafantazjaczekoladowezatracenieItsdeliciousviolethilldivikmjinspirationsimaybebadzoriamartolinkatrochekawydemoralizujeprblmsnaturalgingerdancing-shoesjestemjedenawakenednieobecnoscwyczeslumaniselseySkydelanImmortalys12czerwcawarkoczgoodteamaczowkapsychaarytmiapanatomojeoczysanadalzieloneasylopathcarmenlunaDurdenTyler
take-me-to-Scotland
4844 6adb 500

September 21 2017

take-me-to-Scotland
"Nie ma nic bardziej zadziwiającego od wrażenia, jakie twarz młodej kobiety potrafi wywrzeć na mężczyźnie; pozostaje wyryty w jego pamięci, nie wiedzieć dlaczego. Rzekłbyś, tego tylko widoku pożądał." 
— R.L. Stevenson
take-me-to-Scotland
“(...) i pozwól mi, proszę, bym znalazł dla siebie miejsce w twoich snach.”
— A. Rice
Reposted bySenyialladia
take-me-to-Scotland
"(...)
Znudzimy się i pozabijamy po tygodniu, ale pomyśl o tych 
łunach, które pozostawimy za sobą, o tych wszystkich miejscach 
i kobietach, mężczyznach; pomyśl - z jaką ulgą 

będziemy krzyczeć w hotelowym pokoju, na najwyższym piętrze, 
a nasze krzyki dotrą na pewno aż na 
portiernię..."
— Świetlicki

September 19 2017

take-me-to-Scotland
8126 40da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

September 15 2017

take-me-to-Scotland
6731 9aa0 500
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
6806 4ad1
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
Reposted fromsilence89 silence89

September 14 2017

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
8882 a5b1
8278 d8a3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
A Ty kim? Kim dla mnie mógłbyś być?
— Hey
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
Nim w ogóle się połapiemy, na czym polega życie, już jesteśmy w jego połowie.
— Deborah Moggach
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl