Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 31 2017

take-me-to-Scotland
Nie wypiłem jeszcze kawy - odparł kot - więc jak mogę wyjść?
— Mistrz i Małgorzata
Reposted fromcalavadesoi calavadesoi viaSkydelan Skydelan
4934 1065 500
Reposted fromSkydelan Skydelan
5399 27db
Reposted fromSkydelan Skydelan
5391 28b7
Reposted fromSkydelan Skydelan
5352 63a0 500

moodyhues:

Dark Green + Forest Aesthetic ; requested by @thisblogis-spoopy

Reposted fromSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu

August 29 2017

take-me-to-Scotland
"
Nigdy nie ufaj kobiecie, która nie lubi jeść. 
Prawdopodobnie jest beznadziejna w łóżku."
— Federico Fellini

August 28 2017

take-me-to-Scotland
"Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów. Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykali się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków."
— W. Myśliwski
Reposted bydeparterkmjnaturalgingerlottibluebellheavencanwaitcathandcatcranniesofsoulmuladharanolongerinuselaparisiennepartyhardorgtfojakmidzisiajzlepesymistahopelandiclackadaisicalslowonaniedzieledualistyczniesooczystozielonaoversensitivezoopagabuniaslowostworohsoquietahorasuckslifekwiatywewlosach-redhairwitchbadtimestrawberry-fields-foreverlittleburnrickymp

August 27 2017

take-me-to-Scotland
1070 7f2a
Reposted fromkarahippie karahippie viaPoranny Poranny
take-me-to-Scotland
2240 bd27
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamadadream madadream
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Nigdy nie jest za późno, żeby się zatrzymać i zmienić kierunek.
— Cathy Kelly / Raz w życiu
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
4011 d5e2
take-me-to-Scotland
Reposted fromnoticeable noticeable viaNarcisse-Noir Narcisse-Noir

August 26 2017

take-me-to-Scotland
9783 2924 500
Reposted fromsadnessdove sadnessdove
take-me-to-Scotland
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaPoranny Poranny
take-me-to-Scotland
9977 c482
Reposted fromsadnessdove sadnessdove viamadadream madadream
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl