Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2018

take-me-to-Scotland

Odchodziłam od wielu ludzi, wiele razy. Chciałabym spotkać kogoś, przy kim będę chciała zostać. Nie odejść i ewentualnie wrócić. Zostać i czuć się na tyle bezpiecznie, żeby przestać uciekać.

- Nieszyn Jasińska

Reposted fromdelain delain viamartolinka martolinka
take-me-to-Scotland
Możesz mieć wady, być lękliwy i czasem poirytowany, ale nie zapominaj, że Twoje życie jest największym przedsiębiorstwem świata. Tylko Ty możesz zapobiec jego fiasku. Wielu Cię ceni, podziwia Cię i Cię kocha. Chciałbym, żebyś pamiętał, że być szczęśliwym, to nie znaczy mieć niebo bez burzy, drogę bez wypadków drogowych, pracę bez wysiłku, relacje bez rozczarowań. Być szczęśliwym to znaleźć siłę w przebaczaniu, nadzieję w walkach, bezpieczeństwo na scenie strachu, miłość w niezgodzie.
— Papież Franciszek w życzeniach do wiernych na 2016 rok
take-me-to-Scotland
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
take-me-to-Scotland
2947 d242
Reposted fromEtnigos Etnigos viaheartbreak heartbreak
4100 1be8

So it has name, huh. Another position on my fetish list.


Reposted fromsorainyhappiness sorainyhappiness viaPoranny Poranny
take-me-to-Scotland
Facet ma stymulować. Sprawiać, że się czerwienisz. Zapewniać rozrywkę intelektualną. Podkręcać atmosferę, nie zgadzać się z Tobą, rzucać Ci wyzwania. Ma słuchać uważnie i dać Ci się wypowiedzieć. Ma Cię rozśmieszać i sprawiać, żebyś czuła się ważna. 
— do zapamiętania
Reposted fromolewka olewka viasinfoniademiedo sinfoniademiedo
take-me-to-Scotland
Reposted fromfx00 fx00
take-me-to-Scotland
Reposted fromfx00 fx00
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland

April 25 2018

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?
Reposted frombeatkazz beatkazz viasinfoniademiedo sinfoniademiedo
take-me-to-Scotland

Mobilizował mnie w najlepsze sposoby. Nawet kochałam to, że był tak samo uparty jak ja. Wolałabym walczyć z nim, niż przeprowadzać normalną rozmowę z kimś innym.

— T.M. Frazier - "The Dark Light of Day"
take-me-to-Scotland
9971 cd87 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaholymoly holymoly
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland

Jaki dzień w moim życiu był najpiękniejszy? To nie był dzień, to była noc. 

— Brigitte Bardot
take-me-to-Scotland
4879 0f90
Reposted fromkarahippie karahippie viaholymoly holymoly

April 24 2018

take-me-to-Scotland
Nie chodzi o kontrolę, ale o wzajemną akceptację, Wracasz i możesz wreszcie zrzucić wszystkie te opakowania, w których idziesz w świat. Pozwolić sobie na swobodę.
— Jacek Masłowski
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairbjarbirb irbjarbirb
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
3522 027c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vianyaako nyaako
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl