Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

take-me-to-Scotland
7609 a15f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey

June 25 2017

take-me-to-Scotland
6660 105f 500
take-me-to-Scotland
6656 4659 500
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Oczywiście, że marzę. Żeby coś się zdarzyło, najpierw trzeba to sobie wymarzyć.
— Janusz L. Wiśniewski
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu
take-me-to-Scotland
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka

June 23 2017

take-me-to-Scotland
2239 409c
Reposted fromblueskyanhedonie blueskyanhedonie
take-me-to-Scotland
2376 3ba1 500
Reposted fromepicc epicc
take-me-to-Scotland
Jak to się stało, żeśmy się zaczęli
w to bawić? W te igraszki słów? W te kalambury,
przejęzyczenia, odwrócenia sensu,
W tę lingwistyczną poezję? 
— Barańczak
Reposted fromlovvie lovvie
take-me-to-Scotland
2991 3b59 500
Reposted fromPhoenixbird Phoenixbird
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
take-me-to-Scotland
8149 74d7 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamadadream madadream
take-me-to-Scotland
Dla niej przyjaciele to byli ludzie, którzy pytają, jak minął Ci dzień, którzy podają Ci paczkę chusteczek, gdy płaczesz, którzy o północy wpuszczają Cię do swojego mieszkania, piją z Tobą wódkę, a potem ścielą dla Ciebie łóżko na nocleg, którzy przed podróżą mówią Ci: „Uważaj na siebie”, którzy o drugiej nad ranem podnoszą słuchawkę telefonu i przez godzinę słuchają, jak przeklinasz życie.
— J. L. Wiśniewski
Reposted fromgumisiowelove gumisiowelove viaretro-girl retro-girl
0217 9224
Reposted fromgreggles greggles viasydk sydk
take-me-to-Scotland
2162 bb10 500
Reposted fromNomolestar Nomolestar viaAmericanlover Americanlover
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
8249 2cd7 500
Reposted fromoll oll viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl