Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 29 2017

take-me-to-Scotland
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce
— ..
take-me-to-Scotland
.I dawno nie słyszałam życzeń piękniejszych od "spędź urodziny pięknie, miej cudowny dzień".
Reposted bymartolinka martolinka
3151 e284 500

Gino Severini, Spring in Montmartre, 1909 [649 x 800]

March 28 2017

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
1964 4962
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viamadadream madadream
take-me-to-Scotland

"Przywiązywałem i przywiązuję wagę do najbardziej niepozornych szczegółów. W nich się kryje o wiele więcej, niż możnaby sądzić."

— Wiesław Myśliwski "Ostatnie rozdanie"
Reposted fromkamkas kamkas viabanshe banshe
take-me-to-Scotland
"Im dłużej byliśmy razem, tym bardziej, zdaje się, lubiła dotykać mnie i być dotykana. Niekoniecznie w sposób erotyczny - chodziło jej po prostu o kontakt, Małe elektryczne połączenie na sekundę lub dwie, żeby to drugie wiedziało, że się jest. Ja też to lubiłem. ” 

— Jonathan Carroll - Kraina Chichów!
Reposted fromlillaamyy lillaamyy viabanshe banshe
take-me-to-Scotland
0451 b0c4
Reposted fromPoranny Poranny
take-me-to-Scotland
Ale jeśli życie czegoś mnie nauczyło, to tego, że wyborów należy dokonywać samodzielnie, a nie spełniać oczekiwania innych.
— Graham Masterton
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabanshe banshe
take-me-to-Scotland
9528 4b33
take-me-to-Scotland
9360 d1a8
take-me-to-Scotland
Fenomen, który obserwowałem nieraz zarówno w życiu zawodowym, jak i towarzyskim, polega na tym, że gdy człowiek poznaje jednocześnie większą grupę osób, natychmiast wie - jakby za sprawą nadprzyrodzonego instynktu - z kim będzie chętnie rozmawiał, a kogo lepiej unikać.
— Sophie Hannah
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
take-me-to-Scotland
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viacoolstorybro23 coolstorybro23

March 27 2017

take-me-to-Scotland
I pamiętaj, że jesteś piękna. Bo masz w sobie tę wyjątkowość, talent i serce. I mimo że czasem rozsypujesz się na drobne kawałki to i tak jesteś piękna. Bo każda łza jest oznaką wrażliwości, emocji. Nieważne, że czasem krzyczysz do lustra, tupiesz nogą, gryziesz dolną wargę do krwi. Nieważne, że posolisz herbatę przez pomyłkę. Niedoskonałość sprawia, że kocha się jeszcze bardziej i pomimo.
— K. Kowalewska
Reposted byakwarddeepbluexsexlovenmagic
take-me-to-Scotland
   
Reposted fromlexi lexi viaeternaljourney eternaljourney
Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy.
— Ralph Marston. (via alterated )
Reposted fromAmericanlover Americanlover
take-me-to-Scotland
Reposted fromthetemple thetemple viaRazvaNN RazvaNN

March 26 2017

6951 4eab 500
Reposted fromgothish gothish
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl