Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
4079 cf47 500

December 02 2017

take-me-to-Scotland
Mogę tylko radzić, żeby kierować się sercem, bo czym dłużej się siebie samego oszukuje, tym upadek jest boleśniejszy.
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
6404 7f71
Reposted fromsavatage savatage

November 30 2017

take-me-to-Scotland
Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa... 
Reposted fromboro boro viadancingwithaghost dancingwithaghost
take-me-to-Scotland
9924 3aab 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaeternaljourney eternaljourney
take-me-to-Scotland
Człowiek płacze i rozpacza tylko wtedy, kiedy ma jeszcze nadzieję. Kiedy nie ma żadnej nadziei, rozpacz przybiera postać straszliwego spokoju.
— Maria Dąbrowska
Reposted fromcorvax corvax viadancingwithaghost dancingwithaghost

November 28 2017

take-me-to-Scotland
6561 58e5 500
Reposted fromprzegrany przegrany
take-me-to-Scotland
Reposted frombiru biru viabanshe banshe
take-me-to-Scotland
Była w niej samotność, której większość ludzi nie widziała, ale jeśli spojrzysz, co kryje się za jej uśmiechem, zobaczysz, że czuje się zagubiona w morzu ludzi.
— Anne Kearney
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabanshe banshe
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu viamadadream madadream
take-me-to-Scotland
Mówią, że przeciwieństwa się przyciągają. Nie wierzę w tę teorię. Przyciągają się ludzie, którzy są do siebie podobni, cenią podobne wartości i podobnie spostrzegają świat. Kochają tak samo. To tak, jak z żywiołami. Woda szybko zgasi pragnienia ognia. Ogień zniszczy ziemię. I tak dalej. Tylko dwa ogniste temperamenty mogą razem trwać. Nie niszczyć siebie nawzajem, razem płonąć i razem podpalać świat. 
— Aleksandra Steć
Reposted fromnatelle natelle vianyaako nyaako

November 23 2017

take-me-to-Scotland
. Po zastanowieniu stwierdzam, że masz rację. 

Można przeżywać najlepsze chwile w życiu będąc w łóżku.
I można chcieć to łóżko dzielić z kimś. 

November 22 2017

9394 9a7f
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
8304 1829
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
6135 e15c 500
Reposted fromxpetqa xpetqa
take-me-to-Scotland
6468 5777
Reposted fromsavatage savatage
take-me-to-Scotland
"[...] to jest dokładnie to, za czym tęskniłam, choć o tym nie wiedziałam." 
— Tove Jansson
Reposted bynotyourstrawberry notyourstrawberry
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl