Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 21 2018

take-me-to-Scotland
8921 7fa9 500
Reposted fromkrolfasolek krolfasolek
take-me-to-Scotland
8955 eb26
Reposted fromhagis hagis

February 20 2018

take-me-to-Scotland
Bycie razem powinno być rzeczywistością lepszą od bycia samemu, wtedy ma sens. Taki wyższy, głębszy czy może szerszy poziom samotności. Jeśli natomiast bycie z drugą osobą nie jest chociaż trochę lepsze od bycia ze sobą, to nie widzę sensu w kontynuowaniu związku. Jeśli przeszliśmy przez pierwszą fazę docierania się i pojawiają się kryzysy, to mimo wszystko jestem za pracą, wysiłkiem, którego wymaga miłość. Ale trwałość sama w sobie wartością nie jest.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
take-me-to-Scotland
No tak, chciałabym być lepsza, ale nigdy nie byłam dla siebie samej takim utrapieniem, by rozpaczliwie szukać jakiejś rozrywki, byle tylko się od siebie odkleić. Nie męczę się ze sobą, nie nudzę i nie chcę od siebie uciec.
— Katarzyna Nosowska
Reposted frommhsa mhsa viasmutnazupa smutnazupa
2493 6949 500
Reposted frombrumous brumous viaEmilieBronte EmilieBronte
take-me-to-Scotland

February 12 2018

take-me-to-Scotland
3845 fd35 500
Reposted from777727772 777727772 viamadadream madadream
take-me-to-Scotland
Niewłaściwa osoba sprawia, że błagasz o uwagę, o czułość, miłość i zaangażowanie. Właściwa osoba daje Ci to wszystko, ponieważ Cię kocha.
— Sonya Parker
I think people spend too much time staring into screens and not enough time drinking wine, tongue kissing, and dancing under the moon.
— Rachel Wolchin

(via slowmoliving)
Reposted fromunco unco viaacetylocoa acetylocoa
take-me-to-Scotland
8932 0b19 500
Reposted fromB-like-butter B-like-butter viaonlywhite onlywhite
take-me-to-Scotland
1666 fb2f 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaonlywhite onlywhite
take-me-to-Scotland
6459 cbdb 500
Reposted frommiischa miischa viaonlywhite onlywhite
take-me-to-Scotland
4790 dca6 500
Reposted frommiischa miischa viaonlywhite onlywhite
4138 314d 500

thelingerielovely:

covered in roses

0202 4816 500
Reposted frombrumous brumous viabanshe banshe

February 11 2018

take-me-to-Scotland
W lutym życie stało w miejscu.
Ptakom nie chciało się latać, a dusza
obijała się o kształt świata jak łódka
o pomost, do którego ją przycumowano.
— Tomas Tranströmer
Reposted fromTypowoNegatywny TypowoNegatywny

February 10 2018

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
4512 a69d 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viadeepbluex deepbluex
take-me-to-Scotland
Reposted fromlululemony lululemony viaSenyia Senyia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl