Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

take-me-to-Scotland
"Wciskasz mi miłość,
Bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt..."
— Krzysztof Zalewski. Polsko.

October 12 2017

take-me-to-Scotland
7835 ab7d 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianyaako nyaako
take-me-to-Scotland
„Sposób, w jaki spędzasz każdy kolejny dzień, kiedyś zsumuje się na sposób, w jaki spędziłaś życie.”
— Susan Wiggs
Reposted fromavooid avooid viakrainakredek krainakredek
take-me-to-Scotland

October 10 2017

take-me-to-Scotland
Kiedy człowiek powiada, że nie chce o czymś mówić, zwykle to znaczy, że nie może myśleć o niczym innym.
— John Steinbeck
Reposted fromcarly carly viadesperateee desperateee
take-me-to-Scotland
2527 8528
Reposted bynotyourstrawberrygreenka2000
take-me-to-Scotland
2435 fecf
Reposted byMezamemyrlanotyourstrawberryxnothumanalalllittleburnvagrant3greenka2000inspirationspie-in-the-skyHornyMiszkafutureiscomingpchamtensyfvaniliatutusBetterPointOfViewmy-anxietiestutusv2pxkasiastrofafiffeymymindneversleepslegilimencjanayantara
take-me-to-Scotland
2199 d0e2
Reposted byMonia94acetylcoanotyourstrawberrysimplyfallinggreenka2000
take-me-to-Scotland

"To jej ciało przemawia do niego językiem bez słów. Przekazuje mu tajne sygnały, które tylko on potrafi odczytać. Powietrze wibruje między nimi, zaciera zwykłe granice między ludźmi. Oboje przyglądają się sobie z niezwykłą uwagą, doznają pełni wzajemnego porozumienia. Trwa to zaledwie kilka sekund. Ale oboje wyczuwają dziwną siłę przyciągania, jaka zrodziła się między nimi. Najprościej mówiąc, to tęsknota za szczęściem. W jednoczesnym pochyleniu głów ku sobie każde z nich szuka swego szczęścia."

— Chris Greenhalgh
Reposted byakward akward
take-me-to-Scotland

"Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu."

— Katarzyna Nosowska
Reposted byakward akward
take-me-to-Scotland
3033 d5b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viapinkpanther pinkpanther
take-me-to-Scotland
Frajda jest w życiu najważniejsza, bo i tak umrzemy. 
— Anthony Hopkins
Reposted fromevelina evelina viaSkydelan Skydelan
7378 47c7
Reposted fromsadnessdove sadnessdove

October 09 2017

take-me-to-Scotland
0362 6bea
Reposted fromsavatage savatage viaautumn-fall autumn-fall
take-me-to-Scotland
Surround yourself with people who can hear the sound of your soul.
— Jeff Hood
Reposted fromnyaako nyaako viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
9429 6eac 500
Reposted fromsavatage savatage viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
8414 2fdc
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
3033 d5b6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl