Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

take-me-to-Scotland
" Ale bądź pewien swoich uczuć, bo jeśli skruszysz jej skorupę, a potem zmienisz zdanie ona prędzej umrze z samotności niż znowu komuś zaufa. "

— Camille Saroyan
take-me-to-Scotland
2542 5d0f
Reposted byLusiaoutlinejasminniecristinaabeattmaneglerion-nsfwlady-frasertoskalatte
take-me-to-Scotland
2537 f9bb 500
Reposted byqueenofcloudslottibluebellrossescryingangellady-fraserSynes
take-me-to-Scotland
2535 30f1
Reposted byAtari Atari
take-me-to-Scotland
2530 63eb 500
take-me-to-Scotland
2524 4060 500
Reposted byqueenofclouds queenofclouds
take-me-to-Scotland
2522 d5c4 500
Reposted bytutus tutus
take-me-to-Scotland
2384 5781 500
take-me-to-Scotland
2382 338d
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
"Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie. ”
— G. Plebanek
Reposted byczesctrawa czesctrawa

August 21 2017

take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
Popołudnia w sierpniu pachną już jesienią.
— Małgorzata Musierowicz "Ida sierpniowa"
Reposted frominvisibile invisibile viaMonia94 Monia94
take-me-to-Scotland
5661 ab73 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMonia94 Monia94
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland
1522 7153
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialovvie lovvie
take-me-to-Scotland
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
take-me-to-Scotland
0069 d854
Reposted fromIriss Iriss viaavooid avooid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl