Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2017

take-me-to-Scotland
."A to już nie moja wina, że ten świat jest tak cudownie pojebany, iż można zwariować, popełnić samobójstwo lub umrzeć ze śmiechu. Ja wybieram to trzecie, i nikomu nic do tego".

— W. Łysiak

May 22 2017

take-me-to-Scotland
0159 79e1
Reposted fromdusix dusix viaholymoly holymoly
take-me-to-Scotland
9652 1da2
Reposted fromDagarhen Dagarhen viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
take-me-to-Scotland

May 21 2017

2693 931b 500
Reposted fromElkeringhausen Elkeringhausen
2471 3248
Reposted fromchief chief viamayamar mayamar

May 20 2017

take-me-to-Scotland
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheartbreak heartbreak
take-me-to-Scotland
5135 ea90
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
take-me-to-Scotland
Śmiem twierdzić, że nie ma prawdziwego erotyzmu bez sztuki dwuznaczności; im większa jest dwuznaczność, tym silniejsze podniecenie.
— Milan Kundera
take-me-to-Scotland
4681 0d89
take-me-to-Scotland
2221 bd83 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viaSkydelan Skydelan
take-me-to-Scotland
5968 d2f1 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaeternaljourney eternaljourney
take-me-to-Scotland
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
take-me-to-Scotland
6135 6890 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaretro-girl retro-girl

May 17 2017

take-me-to-Scotland
Reposted frombluuu bluuu viabanshe banshe
take-me-to-Scotland
4718 a2b0 500
8731 bea8

femadeofstardust:

acellolover:

mrmeow-meow:

introvertproblems:

JOIN THE INTROVERTNATION MOVEMENT

Don’t mind me, just spreading the word

Or coffee! But yeah, books for the win!

OMG! YES PLEASE

Reposted fromAmericanlover Americanlover viaholymoly holymoly
take-me-to-Scotland
Prędko pragnąłem się zanurzyć, gryźć, zgasić światło, ukryć twarz we wstydzie, kochać się z nią jak najwspanialej bo niemal od roku nie zaznałem miłości i potrzeba prawie przygniatała mnie do ziemi
— nie kto inny jak Kerouac
Reposted frompurplecarbonate purplecarbonate
take-me-to-Scotland

The best teachers are those who show you where to look, but don't tell you what to see.

— Alexandra K. Trenfor
Reposted fromjustaprettygirl justaprettygirl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl